NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI RƏSSAMLAR BİRLİYİ

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin tarixindən

Hər bir xalq öz mədəniyyəti, incəsənəti ilə tanınır. Odlar yurdu Azərbaycanın da mədəniyyəti onun öz tarixi qədər qədimdir. Bu milli-mənəvi dəyərlər nəsillərdən-nəsillərə ötürülərək daha təkmil formada dövrümüzə gəlib çatmışdır. Bu gün Azərbaycanı dünyada inkişaf etmiş mədəniyyət ölkəsi kimi də tanıyırlar. Mədəniyyətin mühim sahələrindən olan rəssamlıq və dekorativ tətbiqi sənət də xalqımızın dünyada tanınmasında mühüm rol oynamışdır. Naxçıvan böyük elm və sənət korifeylərinin, görkəmli memar, rəssam və siyasətçilərin, dövlət xadimlərinin vətəni kimi şərq intibahına və ictimai fikir tarixinə özünün layiqli töhvələrini vermişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu ilk dövrdə, Sovetlər dönəmində Azərbaycan rəssamlıq məktəbi də yüksək inkişaf etmişdir. Yüksək dəyərli əsərlər yaranmış, onlar ittifaq və respublika səviyyəsində mükafatlandırılmışdır. İncəsənət xadimlərimiz Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülmüşlər. Yeni mədəniyyət obyektləri inşa edilmişdir. Artıq 1970-ci ildə Muxtar Respublikada kifayət qədər ittifaq üzvü olan rəssamların mövcudluğu, onların yerli təşkilatda birləşmələrinə zəruri şərait yaratmışdı. 1971-ci ilin iyun ayında Naxçıvan Rəssamlar Təşkilatının yaradılmasına hazırlıq işlərinin tamamlanması barədə hökümət strukturlarına Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev bir sıra göstərişlər vermişdir. 1971-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı Naxçıvan Təşkilatı öz vəzifəsinə başlayır. 1971-ci ildən indiyədək bu qurumun sədr vəzifəsində Muxtar Respublikanın tanınmış rəssamları-Məmməd Qasımov, Şəmil Mustafayev, Abuzər Qardaşbəyov, Mircəlil Seyidov, Babək Abazərli, Hüseynqulu Əliyev fəaliyyət göstərmişlər. Haliyədə Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyyə Həmzəyevadır.

Ulu Öndərin siyasi kursuna sadiq olan Ali Məclisin Sədri Cənab Vasif Talıbov Naxçıvanda rəssamlıq sahəsində islahatların daha da sürətlənməsini təmin etmişdir. Tarixi varislik əlaqələrinə əsasən xalqımızın uzun əsrlər boyu formalaşmış elmi, mədəni və mənəvi dəyərərinin davam etdirilməsi, ictimai siyasi və ədəbi-bədii prosesin daha genişləndirilməsi sahəsində Muxtar Respublikada mühüm tədbirlər görülmüş, yaradıcı təşkilatlar qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuşdur. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Muxtar Respublikada yaradıcı təşkilatların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə, 16 fevral 1998-ci il tarixli sərəncamı məhz bunun əyani sübutudur.

2000 – ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif  Talıbovun təşəbbüsü və qayğısı ilə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı yeni əsasnaməsi olan müstəqil bir yaradıcılıq qurumuna, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinə çevrilmişdir. Bu müddət ərzində bilavasitə Ali Məclis Sədrinin himayədarlığı ilə Rəssamlar Birliyinin idarəsi və sərgi salonu əsaslı surətdə təmir edilmiş, sərgi salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmişdir. 2002-ci ildə 30 oktyabr tarixli  konfransda Naxçıvan  Muxtar Respublikası Rəssamlar  Birliyinin  Nizamnaməsi qəbul edilmişdir, və dövlət qeydiyyatına  alınmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 5 mart 2011– ci il tarixli III Konfransı keçirilmişdir. Bu konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin yeni Nizamnaməsi qəbul edilmiş, Birliyin sədri, İdarə Heyəti və Nəzarət – Təftiş Komissiyası seçilmişdir. 2011 – ci ilin iyun ayında Muxtar Respublika rəhbərliyinin tapşırığına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin iş otaqlarının və Birliyin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunun  tamamilə yenidən qurularaq rəssamların ixtiyarına verilməsi və Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin 40 illik yubleyinin keçirilməsi ilə əlaqədar 23 iyul 2011 – ci il tarixli sərəncamı Muxtar Respublikada rəssamlıq sənətinə göstərilən dövlət qayğısının əyani təzahürüdür.

Birliyin yeni inzibati otaqlarının və sərgi salonunun möhtəşəm təmiri və yenidənqurulması ilə əlaqədar Muxtar Respublikada yaşayıb yaradan rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi keçirilmişdir. Həmin sərgidə Ali Məclisinin Sədri iştirak etmiş və demişdir: Bu sahəyə ona görə diqqət göstərilir ki, Rəssamlar Birliyi Muxtar Respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etsin, yeni rəssamlar yetişdirilsin, Bəhuz Kəngərli ilə başlanan yol davam etdirilsin. Bu gün Muxtar Respublikamızda profesional rəssamlar fəaliyyət göstərir . Onlar təkcə ölkəmizdə deyil Azərbaycandan kənarda da tanınırlar, müxtəlif ölkələrdə sərgiləri təşkil olunur. Bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün rəssamların üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Tarixin yaşadılması baxımından rəsm əsərləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Vaxtilə Bəhruz Kəngərlinin, Şamil Qazıyevin çəkdiyi rəsm əsərlərində Naxçıvanın tarixi, abidələri, adət - ənənələri öz əksini tapmışdır. Naxçıvanın təbiəti, tarixi abidələri rəssamlar üçün mövzu, hər bir guşəsi isə bir rəsm əsəridir.

2011 – ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin saytı və facebook səhifəsi fəaliyyət göstərir. Bu gün tək facebook səhifəsinin 4,584 izləyicisi vardır. Rəssamlar Birliyinin saytı və səhifəsində Rəssamlar Birliyi öz fəaliyyətini şəffaf şəkildə nümayiş etdirir və  doğma Naxçıvanımızı  öz izləyicilərinə tanıdır.

2011-ci ildən Naxçıvan  Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri olan rəssamlara, fərdi yaradıcılıqlarını davam etdirmələri üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi tərəfindən emalatxanalarla təmin olunmuşlar. Ayrıca hər il, 2 yaşlı və  3 gənc rəssam Azərbaycan Respublikası Rəssamlar İttifaqının təsis etdiyi təqaüdlə təmin olunur.

2012-ci ildə “Milli və mənəvi dəyərlər ili” ilə bağlı “Naxçıvan bəşəriyyətin beşiyi” I  Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir.Festival yüksək səviyyədə  keçirilmiş və 4 ölkədən 24 rəssamı qonaq etmişdir. Fesrtivalın yekununda iştirakçıların festival ərəfəsində çəkdikləri rəsm əsərlərinin kataloqu çap olunmuş, qiymətli hədiyyələr və diplomlarla mükafatlandırılmışdır. Festival çərçivəsində çəkiləm əsərlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Rəssamlıq Qalareyasına mühafizə olunması üçün  hədiyyə olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar  Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri son illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərdə, festivallarda və müsabiqələrdə iştirak etmişlər. Bu ölkələrin siyahısına Bolqarıstan, Fransa, İran, Türkiyə, ABŞ, Portuqaliya, Çin, Avstriya, Rusiya, Koliforniya ştatı və sairə ölkələr daxildir. Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin “Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda” birlik üzvlərindən dünyasını dəyişmiş və hal-hazırda yaşayan rəssamların, eləcə də, yaradıcı tələbələrin fərdi və qarışıq sərgiləri təşkil olunur.

Bununla yanaşı Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda ahıl və fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin yaradıcılıq potensialının, qabiliyyət və bacarığının üzə çıxarılması məqsədi ilə mütaəmadi olaraq satış sərgiləri  keçirilir. Eləcə də  digər ölkələri təmsil edən qonaq rəssamların  sərgiləri və profissional səviyyədə gənc rəssamlarımıza ustad dərsləri də nümayiş etdirilir. Qeyd edək ki, Rəssamlar Birliyi özündə professional rəssamları birləşdirən qurum olaraq, işini yüksək səviyyədə davam etdirməyə çalışır. Sevindirici haldır ki, bu gün Naxçıvan rəssamlarının cərgələrində gənclər də xüsusi yer tutur. Onlar müsabiqələrdə iştirak edirlər, öz yaradıcılıqlarında müxtəlif janrlara müraciət edir, öz əsərlərində Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin irsini davam etdirilər. Muxtar Respublikada yaşayıb-yaradan rəssamların əsərlərinin dünyaya inteqrasiya etdirilməsinə böyük imkanlar yaradılmış, onlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Sənətkarların yaradıclıq səviyyələrini, bədii axtarışlarını fəallaşdıran amillər içərisində onlara fəxri adların, Prezident təqaüdlərinin verilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Göstərilən bu diqqət və qayğı  rəssamların üzərinə həm də böyük məsuliyyət qoyur. Dövlətin bu diqqət və qayğısını hiss edən rəssamlar da müvafiq olaraq respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə yaxından iştirak edir, öz əsərlərində Azərbaycanı, onun ayrılmaz hissəsi olan doğma Naxçıvanımızı tərənnüm edirlər. 2013-cü il Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. Yeni bina zirzəmi ilə birlikdə üç mərtəbədən ibarətdir. Binanın aşağı mərtəbəsində 9 rəssamlıq emalatxanası, birinci mərtəbədə 5 inzibati otaq, ikinci mərtəbədə isə Bəhruz Kəngərli adına işıqlı və dünya standartlarına uyğun sərgi salonu yerləşir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Rəssamlar Birliyinə əlavə olaraq  rəssam xalçaçı, rəssam- fotoqraf ştatları verilmişdir.

10 dekabr 2013-cü il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin dühası  əbədi yaşardır” mövzulu möhtəşəm  sərgi keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr  olunmuş Tədbirlər Planı” na əsasən 2014-cü il may ayında “ Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” II Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir. Festival “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq  Muzey Kopmleksində təşkil olunmuşdur. Festivalda 7 ölkədən 34 rəssam iştirak etmişdir.  Festivalın iki dildə kataloqu çap olunmuşdur.

2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda “Naxçıvanın inkişafının 20 ili” mövzusunda möhtəşəm  sərgi keçirilmişdir.

2015-ci ildə Rəssamlar Birliyinin Tədbirlər Planına Muxtar Respublika Rəhbərliyi tərəfindən əlavə olunaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Yaradıcılıq Mərkəzlərinin “Rəsm” dərnəklərində  ustad dərslərinin keçirilməsi haqqında göstərişləri olmuşdur. Ustad dərslərinin keçirilməsində məqsəd, Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin fəaliyyətini və üzvlərini tanıtmaq, şagirdlər və gənclər arasında qabiliyyəti olanları üzə çıxarmaq, gələcəkdə onlarla iş aparmaq.

27 iyul 2015-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri İncəsənət Müəllimliyi və Rəngkarlıq, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təsviri İncəsənət Müəllimliyi ixtisaslarının tələbələri ilə Rəssamlar Birliyi müvafiq işlər aparmışdır. Belə ki, tələbələr Rəssamlar Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edərək bütün tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

04 noyabr 2015-ci ildə “Naxçıvanqala”Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində “Xalq yaradıcılığı günləri” ilə bağlı El Şənliyində birlik üzvlərinin əsərlərindən ibarət sərgi  təşkil olunmuşdur.

2015-ci ildə Rəssamlar Birliyində ilk bədii eksperimantal, sujetli xalça toxunmuşdur.

14 noyabr 2015-ci il tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali  Məclisi Sədrinin növbəti  sərəncamı biz rəssamlara əsl bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş etdi. Sərəncama əsasən  Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının yaradılması və rəssamın heykəlinin ucadılması Bəhruz Kəngərli irsinə göstərilən ehtiramın, Muxtar Respublikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək dəyərin göstəricisidir. İnaniram ki, muxtar respublikada yaşayıb-yaradan rəssamlar bu parkın gələcəkdə Naxçıvanın tarixini və mədəniyyətini təbliğ edən mühüm bir yaradıcılıq məkanına çevrilməsi üçün bütün güclərini səfərbər edəcəklər. Muxtar Respublika Rəhbərliyi tərəfindən diqqət və qayğı olan yerdə, rəssamlarımız da yüksək uğurlar qazanmağa çalışırlar. Bu gün Naxçıvanlı rəssamların xoş sorağı müxtəlif xarici ölkələrin sərgi salonlarından gəlir. İnanırıq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni istifadəyə veriləcək yaraşıqlı park hər bir vətəndaşın istirahəti üçün ən gözəl məkanlardan  biri olacaq, hər bir naxçıvanlının zövqünü oxşayacaq, əsl seyrəngaha çevriləçəkdir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin aidiyyatı üzrə verilmiş fərman, sərəncam, qərar və tövsiyələrinin icrasını yerinə yetirir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin fəaliyyəti Respublikadan kənarda da, bir çox tanınan beynəlxalq birliklər tərəfindən də qiymətləndirilir və tanınır. Buna misal olaraq Rəssamlar Birliyinin üzvlüyünə, görkəmli rəssamların daxil olmaq arzularından görmək olar.

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  95 illiyi ilə əlaqədar “Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi”IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının 3-cü günündə (23 mart 2018) Əcəmi Seyrəngahı Mədəniyyət və İstirahət Parkında festivalın açılış mərasimi oldu.

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası həm tarixi keçmişi, həm də mədəniyyəti ilə zəngin bir diyardır. Muxtar respublika ötən illər ərzində çox böyük inkişaf yolu keçib, yeni, gözəl memarlıq quruluşuna malik binalar tikilib, müasir yollar salınıb, müxtəlif muzeylər yaradılıb. Xüsusilə muxtar respublikada mədəniyyət sahəsində böyük işlər görülüb. Bu da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin milli mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi böyük qayğıdır. Bu qayğının nəticəsidir ki, Naxçıvanda rəssamların fəaliyyəti üçün ən müasir şərait yaradılıb, onların əməyi daim yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının keçirilməsi də muxtar respublikada mədəniyyətə göstərilən diqqətin bir nümunəsidir. Bu festivalın muxtar respublika üçün böyük əhəmiyyəti var. Burada iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəssamlar gəlib. Naxçıvanın təbiəti, tarixi tikililəri onlar üçün tükənməz mövzu mənbəyidir. Bu da imkan verir ki, Naxçıvan beynəlxalq aləmdə daha çox tanınsın, təbliğ olunsun. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  95 illiyi ilə əlaqədar “Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi”IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının 3-cü günündə (23 mart 2018) Əcəmi Seyrəngahı Mədəniyyət və İstirahət Parkında festivalın açılış mərasimi oldu. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi xalq mahnıları, aşıq havaları, milli rəqslər və Şərur yallısı nömrələrindən ibarət konsertə baxış təşkil edildi. Festivala dəvət olunan rəssamlar açıq səma altında rəsm çalışdılar. Rəssamlar Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını həm tarixi keçmişini, həm də mədəniyyəti ilə zənginliyini tərənnüm edən rəsm əsərləri yaratdılar. 

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  95 illiyi ilə əlaqədar
“Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi”IV Beynəlxalq 
Rəsm Festivalının iştirakçıları günün ikinci yarısında
 “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi,
“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni
Abidə Kompleksi və Duzdağ Fizioterapiya
Mərkəzini gəzdilər

 

altalt

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamına əsasən ümummilli liderimizin anadan olmasının 95-ci ildönümü muxtar respublikada silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbirlər Planına uyğun olaraq 21-24 may tarixlərində Naxçıvan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir.

Mayın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda festivalda çəkilmiş əsərlərdən ibarət sərgi açılmışdır. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərginin açılışında iştirak etmişdir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva çıxış edərək demişdir ki, mayın 21-dən keçirilən “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının iştirakçıları muxtar respublikanın tarixi və təbiət abidələrinə, görməli yerlərinə ekskursiyalar etmişlər. Mayın 23-də isə Naxçıvan şəhərinin Əcəmi seyrəngahında festivalın açılışı olmuş, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn rəssamlar Naxçıvana həsr olunmuş əsərlər çəkmişlər. Bu gün isə həmin əsərlərdən ibarət sərginin açılışı keçirilir. 
altTürkiyəli rəssam Birsən Çəkər çıxış edərək demişdir: Naxçıvanda beynəlxalq rəsm festivalının yüksək səviyyədə keçirilməsi və yaradılan şərait bütün rəssamlar tərəfindən sənətə və sənət adamlarına göstərilən qayğı kimi dəyərləndirilir. Festivalın ilk günü bu qədər əsərin çəkiləcəyini təsəvvür etmirdik. Lakin Naxçıvanın tarixi abidələri, təbiəti və müasir inkişafı ilə tanışlıq, buradakı qonaqpərvərlik hər bir rəssamı daha səylə işləməyə ruhlandırdı. Qısa müddətdə festival iştirakçıları tərəfindən Naxçıvanla bağlı əsərlərin çəkilməsi və sərginin açılması bunu bir daha təsdiq edir. Naxçıvanda rəssamlar üçün yaradılan şəraiti bundan sonrakı fəaliyyətimizdə daim təbliğ edəcəyik. Birsən Çəkər yaradılan şəraitin və göstərilən diqqətin təqdirəlayiq olduğunu bildirmiş, bütün festival iştirakçıları adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir. 
Festivalın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu diqqətə çatdıran ukraynalı rəssam Yevgeniy Smirnov müəllifi olduğu “Dağlarda qəsəbə” rəsm əsərini Ali Məclisin Sədrinə hədiyyə etmişdir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında iştirak etdiklərinə görə rəssamlara təşəkkürünü bildirərək demişdir: Hər bir ölkənin, hər bir xalqın tarixində və həyatında onun şəxsiyyətləri vardır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqının tarixində və həyatında mühüm xidmətləri olan böyük şəxsiyyətdir. Hər il muxtar respublikada ulu öndərin doğum günü şərəfinə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən keçirilən “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı da belə tədbirlərdəndir. 
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının keçirilməsi əlamətdar hadisədir. Ona görə ki, festival Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunub. Elə insanlar var ki, onların həyatları bir xalqın taleyinə və bir ölkənin tarixinə çevrilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı da Azərbaycan xalqının taleyi və Azərbaycan dövlətinin tarixidir. Bu tarixi yaşatmaq, onu gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün hər il müxtəlif tədbirlər keçirilir. Heydər Əliyev yolu, Heydər Əliyev şəxsiyyəti gənc nəslə öyrədilir, muxtar respublikamızda keçirilən tədbirlərdə iştirak edən insanlara, rəssamlara və digər sahələrin əməkdaşlarına çatdırılır. Müxtəlif ölkələrin rəssamlarının Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümummilli liderimizin 95 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq rəsm festivalında birləşərək bir məram və məqsəd naminə əsərlər yaratması festivalın əhəmiyyətini daha da artırdı. Festivalda iştirak edən rəssamlar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik tədbirlərinə öz töhfələrini verdilər. 
Ali Məclisin Sədri “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının iştirakçılarının ölkələrinə xoş hisslərlə qayıdacaqlarına əminliyini bildirmiş, festivalın uğurla başa çatması münasibətilə təbriklərini çatdırmış və təşkilatçılara təşəkkür etmişdir. 
Sonra sərgiyə baxış olmuşdur.
Bildirilmişdir ki, festivalda Türkiyə, İran, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna, Rusiya, Finlandiya, Sloveniya, Misir, Oman və Polşadan olmaqla 35 rəssam, ölkəmizdən və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasından isə 28 rəssam iştirak etmişdir. Sərgi salonunda rəssamların festivalda çəkdikləri 65 rəsm əsəri nümayiş olunur.
Ukraynalı rəssam Yevgeniy Smirnovun “Ağaclar çiçək açır”, iranlı rəssam Səid Əyyaminin “Qarabağ”, türkiyəli rəssamlardan Basri Ərdəmin “Araz sahili” və Hülya Sezginin “Güllər içində Naxçıvan”, rusiyalı rəssam Diana Arslanovanın “Xəyal dünyası”, polşalı rəssam Katya Sokolova Zizakın “Haçadağ”, qazaxıstanlı rəssam Olqa Erenin “Naxçıvanım”, finlandiyalı rəssam Deyzi Strausanın “Qarabağ atı”, sloveniyalı rəssam Nik Anikisin “Haçadağın tarixi”, azərbaycanlı gənc rəssam Bəhruz Kəngərlinin “Naxçıvan əfsanəsi”, Eldar Zeynalovun “Naxçıvan rəsm festivalı”, Cavid İsmayılovun “Şərqin qəməri”, Telman Abdinovun “Tarixi qoruyaq” və digər əsərlər rəssamların zəngin təxəyyülündən və peşəkarlığından xəbər verirdi. 
Sloveniyalı rəssam Polona Loborek, qazaxıstanlı rəssam Olqa Eren və digərləri Naxçıvanla tanışlıqdan məmnunluqlarını bildirmiş, bundan sonrakı festivallarda da iştirak edəcəklərini qeyd etmişlər. Sloveniyalı rəssam Nik Anikis isə öz əsərində Naxçıvanın Nuh tufanı ilə bağlılığını göstərmək istədiyini qeyd etmiş, sənətə verilən qiymətin, rəssamlar üçün yaradılan şəraitin qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvanın daha bir ucalığı kimi ­dəyərləndirmişdir. 
Sonda xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  95 illiyi ilə əlaqədar “Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi”IV Beynəlxalq Rəsm Festivalının 2-ci günündə festival iştirakçıları Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini və Muzeyini ziyarət etdikdən sonra Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət  Tarix Muzeyi, Bəhruz Kəngərli Muzeyi, Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı ilə tanış oldular

22 may 2018